Over Voleinding

Doelstelling

De uitvoering van de opdracht in het Bijbelboek Jacobus hoofdstuk 1 vers 7, te weten: “het omzien naar weduwen en wezen” in de breedst mogelijke betekenis van het woord door middel van een inloophuis, en alle activiteiten die met het doel overeenstemmen.

Beleidsplan

Er is in Hilversum veel eenzaamheid, vooral onder ouderen. De dagelijkse gang van zaken regelt de voorzitter, Jan van Montfrans, waarbij hij wordt geholpen door meerdere vrijwilligers.

Beleidsplan 2017-2019 Inloophuis Voleinding Hilversum

Bestuurssamenstelling
voorzitter/penningmeester: dhr. J. van Montfrans
secretaris: mw. T.P. Rouvoet

algemeen lid: dhr. L.P. Dorenbos

Beloningsbeleid

De bestuurders en medewerkers ontvangen geen salaris.

Jaarverslag en jaarrekening
Postadres

Van Ghentlaan 8, 1215 PPĀ  Hilversum

RSIN
8546.02.720

Een warme ontmoetingsplek