Grondslag

De grondslag is ons geloof in God de Vader als schepper van hemel en aarde, Jezus Christus Zijn zoon die voor ons de weg heeft gebaand zodat we vrij tot de Vader mogen gaan en de Heilige Geest die onze gids en leidsman wil zijn in het leven.

God heeft zich geopenbaard door de bijbel.

Bijbel

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft , niet verloren gaat, maar  eeuwig leven heeft.

Johannes 3-16 HSV

Een warme ontmoetingsplek